Valencianització del nom

Segons la legislació vigent tenim dret a l’ús de la forma correcta, normativament, en valencià dels nostres noms i cognoms. Només cal sol·licitar-lo al Registre Civili o, si no n'hi ha, al Jutjat de Pau o a l'Ajuntament en què està inscrit. 


Legislació:
  • Llei 40/1999 de 5 de novembre, sobre noms i cognoms i el seu ordre
  • Reial decret 193/2000, d'11 de febrer, de modificació de determinats articles del Reglament del Registre Civil en matèria relativa al nom i als cognoms i a l'ordre dels cognoms
Per a valencianitzar el nom

Per exemple, Neus en lloc de NievesEnric en lloc d'Enrique o de Henry.

Només cal sol·licitar-ho al Registre Civil en què estem inscrits.

 
 
En aquest sentit, el Vocabulari de noms de persona publicat per l'AVL l'any 2006 té caràcter normatiu i oficial. Per tant, els noms valencians que hi apareixen i la seua equivalència en castellà han de ser considerats plenament correctes a l'efecte de fer la inscripció en el Registre Civil.

Per a valencianitzar els cognoms


Per exemple, Motsó en lloc de MonzóPujades en lloc de Puchades.

Només cal sol·licitar-ho al Registre Civil en què estem inscrits i presentar un informe onomàstic en què acredite la correcció lingüística del cognom.

 

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a ens normatiu competent en matèria d'onomàstica, facilita a les persones interessades un informe sobre la correcció de la forma proposada del cognom. El podeu sol·licitar a través del web de l'AVL.
 
La correcció de la grafia dels cognoms incorrecta normativament s'estén als fills menors d'edat. Els fills majors d'edat poden adherir-se a l'expedient promogut pels pares o bé tramitar-ne un pel seu compte (article 217 del Reglament del Registre Civil.

Per a inserir la i entre els cognoms només cal sol·licitar-ho al Registre Civil. No és necessari cap informe.

 
Canviar-se el nom per un altre de diferent

Per exemple: Empar en lloc de María de los Desamparados 

Cal sol·licitar-ho al Registre Civil i aportar:

  • Documents que acrediten l'ús normal del nom que vol adquirir (nòmines, rebuts, inscripcions a cursos, subscripcions...)
  • Certificat d'empadronament
A més, cal anar acompanyat de dos testimonis proveïts del DNI o equivalent.

Invertir l'ordre dels cognoms


Per exemple: Ramon Monjo Martines en comptes de Ramon Martines Monjo

Cal sol·licitar-ho al Registre Civil i aportar:

  • Fotocòpia i original del DNI o equivalent.
  • Certificat d'empadronament
  • Certificat de naixement literal
Ara bé, si el que volem és: 

  • Traduir els cognoms d'altres llengües al valencià.
  • Adaptar els cognoms d'altres llengües al valencià.
  • Canviar un cognom no valencià per un de valencià.
Cal demanar-ho a la Direcció General dels Registres i del Notariat. Consegüentment, el procediment és més llarg ja que, segons el Reial decret 191/1986, de 29 d'agost, de modificació de determinats articles del Reglament del Registre Civil, articles 205, 206 i 209 del Reglament del Registre Civil, requereix la instrucció d'un expedient.
 
En aquests casos la persona interessada pot demanar a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a través del web de l'AVL, un informe sobre l'adequació del cognom valencià, segons el cas.
ARXIUS ASSOCIATS
 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
El tiempo - Tutiempo.net