Desde
Divendres
29
Setembre
9
00
hasta
Divendres
24
Novembre
2017
15
00
XIII PREMI CIENTIFICOTÈCNIC <<CIUTAT D'ALGEMESÍ>> PER A JOVES INVESTIGADORS
22/08/2017

BASES DEL XIII PREMI CIENTIFICOTÈCNIC <<CIUTAT D'ALGEMESÍ>> PER A JOVES INVESTIGADORS

Malgrat la crisi que continua afectant la nostra societat, la continuitat científica té nombroses raons per a preservar en la seua tasca, i també té la responsabilitat de dedicar els seus esforços a resoldre problemes que la societat o ella mateixa es plantegen. Normalment, la motivació naix motu propio,  de manera que molts investigadors s'autofinancen, busquen els seus propis recursos i dediquen molts esfoços personals a resoldre aquests problemes qye la societat i la indústria reclamen. Altres vegades són capaços de convèncer l'Administració, una institució o una fundació o empresa que la seua recerca és valuosa per trobar-hi finanançament.

En aquesta època de crisi és més necessari que mai incrementar els esforços per eixir-se'n i una manera de fer-ho és motivar la investigació i el desenvolupament. Els objectius d'aquest premi són, per tant, incentivar la tasca dels investigadors, compensar econòmicament una part del seu esforç i treball i servir d'estímul perquè continuem endavant amb la seua tasca.

        1.Podran participar en aquest certament els joves nastuts (justificant amb un certificat literal de naixement) o residents a la Comunitat Valencia (justificat amb un certificat d'empadronament, amb un certificat d'estar matriculat                expedit per un centre educatiu, o amb un certificat de l'empresa/entitat on treballa o amb que col·labora) que, en data 31 de desembre de 2017, no hagen complit encara els 36 anys. Hi ha una única categoria de joves                        investigadors.

        2. No podrà presentar-se cap treball que haja rebut un premi o reconeixement en qualsevol de les modalitats en convocatòries anteriors.

        3.També hi haurà un premi especial per a aquells joves investigadors nascuts o residents a la Ribera del Xúquer (Alta o Baixa), que no hagen rebut el premi en la categoria general.

        4. La participació pot ser individual o en grups de treball, amb un màxim de tres joves investigadors (tots hauran de complir els requisits dels participants). En cas de treball en grup, els autors hauran d'indicar el nom de tots els             qui han intervingut i el seu grau de participació. A més, hauran de presentar una autorització escrita d'aquests i de qui tutoritza el treball en què manifesten la seua conformitat amb la candidatura del treball. Sols s'hi podrà                 presentar un treball com a participant individual o bé com a equip. Els treballs tutelats han de portar el nom del tutor o la tutora.

        5. Les persones que desitgen participar hauran de presentar telemàticament la documentació següent: El formulari d'inscripció segons el model aprovat (disponible a partir del 29 de setenbre en htto://www.algemesi.es) amb:

  • Dades personals de la persona o persones que ho sol·liciten.
  • Títol del treball.
  • Una descripció resumida del treball redactada en valencià i que continfa els apartats seüents:

            - Breu resum de la investigació realitzada (màxim 500 paraules).

            - Objectiu de la investigació (unes 1.000 paraules).

            - Resultats obtinguts (unes 1.000 paraules).

            - Projecció del treball -a judici de l'investigador o investigadora-, tant des del punt de vista de futures investigacions -inclosa la possible continuïtat de la investigació presentada i els plans futurs al voltants                                               d'aquesta-,  com des del punt de vista de la seua aplicació pràctica, amb la previsió de beneficis i repercussions socials i/o econòmiques que se'n pogueren obtenir.

            - Bibliografia.

  • Còpia escanejada del document nacional d'identitat complet del participant o participants.
  • Breu currículum del participant o participants (general i en relació a la investigació).
  • Annexos amb la informació gràfica que es considere oportuna.
  • Maquetes, si escau.
  • El treball original d'investigació científica en qualsevol de les àrees de coneixement o d'innovació científica tecnològica en fitxer word o pdf. A més, s'hi podrà adjuntar qualsevol altra documentació addicional, com annexos, fitxers d'audio, presentacions en format ppt, etc. El treball tindrà com a màxim una extensió de 200 fulls DIN A4. El treball es podrà presentar en valencià, castellà o anglès.

        6. Els documents anteriors es presentaran en el registre telemàtic que l'Ajuntament d'Algemesí habilitarà en la àgina web www.algemesi.es a partir del 29 de setembre de 2017 utilitzant el format i les                                                         ferramentes que s'hi posen a l'abast. Per a més informació, podeu adreçar-vos a la Regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Algemesí.

        7. El termini per a presentar els treballs finalitzarà a les 15.00h del 24 de novembre de 2017.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
El tiempo - Tutiempo.net